Donation fra TrygFonden: Nyborg sætter skub i fællesskaberne

TrygFonden hjælper Nyborg med at sætte gang i fællesskaberne. Foto: TrygFonden
dato

Der findes mange gode og spændende fællesskaber i Nyborg Kommune, og de skal synliggøres. Med 288.000 kr. fra TrygFonden står Frivilligcenter Nyborg i spidsen for en stafet, hvor en depeche skal bringes fra by til by i kommunen og på sin færd skabe fokus på de mange fællesskaber og foreninger, der findes. Formålet er at hylde og styrke de eksisterende fællesskaber – og gerne få endnu flere med.

Frivilligcenter Nyborg har ansøgt – og fået – 288.000 kr. fra TrygFonden til at gennemføre en fællesskabsstafet med deltagelse af en lang række af kommunens foreninger og fællesskaber.

- Vores stafet vil have fokus på de ting, der giver livet mening, glæde og værdi – nemlig det at være en del af fællesskabet. Vi har så mange gode tilbud og aktiviteter i Nyborg Kommune. Med stafetten får vi mulighed for at vise nogle af dem frem og i det hele taget sætte fokus på, hvordan vi sammen kan styrke vores mentale sundhed.

- Derfor er vi meget taknemmelige for TrygFondens støtte, der forhåbentlig kan bidrage til at skabe et endnu stærkere fællesskab her i kommunen og ikke mindst få endnu flere med, siger Mette Marie Skovmand, projektleder for Fællesskabsstafetten hos Frivilligcenter Nyborg.

Fællesskabsstafetten skal efter planen igangsættes med en startfest på Nyborg Marina med bl.a. fællesskabsboder, musik, taler og netværksdannelse foreningerne imellem. Selve stafetten varetages af foreninger og fællesskaber, og i transporten af depechen vil der være fokus på bevægelse. Fx vil vandrelauget gå med depechen, kajakklubben vil sejle med den og cykelklubben cykle med den. Undervejs vil der være stop i både store og små byer, hvor de lokale fællesskaber arrangerer sociale arrangementer for alle. Hele stafetten kulminerer i en stor fællesskabsfest ved ankomst til Nyborg by sidste fredag i september – på Frivillig Fredag, der er hele Danmarks årlige festdag for frivillighed.

Alle i tovholdergruppen var forleden samlet til planlægningsmøde, og her kom TrygFonden forbi for at overrække donationen til projektet:

- Det er et fantastisk projekt, som Frivilligcenter Nyborg har sat i gang, og som både kommune, foreninger og andre i lokalområdet har engageret sig i. Alle vil gerne være med til at synliggøre og styrke Nyborgs mange gode fællesskaber – store som små – og få endnu flere med i dem. I TrygFonden arbejder vi for at skabe bedre trivsel og give alle en plads i et positivt fællesskab, og ideen med en stafet, der kan få endnu flere med i fællesskabet, støtter vi derfor gerne.

- Vi glæder os til at se de spændende planer realiseret – forhåbentlig til stor gavn og glæde for alle i Nyborg, siger Anette Petersen, repræsentant i TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe mere tryghed i Danmark.

Frivilligcentrets nye fællesskabsprojekt er rettet mod både store og små, unge og gamle i Nyborg Kommune – med særligt fokus på dem med mindre eller intet netværk. Også skoler og plejehjem vil blive inviteret til at deltage og i øvrigt samarbejde på tværs – alt sammen for at styrke trivslen blandt kommunens borgere og give alle følelsen af at høre til. Håbet blandt de mange medvirkende bag initiativet er, at Fællesskabsstafetten kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed som en del af de øvrige aktiviteter omkring fejringen af Frivillig Fredag i Nyborg.

Kilde: TrygFonden
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.