Nyheder fra Ullerslev

3 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ullerslev og omegn

Job tilbydes:
To attraktive stillinger som sygeplejerske i Rusmiddelcenter Nyborg
Brænder du for at behandle mennesker med en afhængighed af alkohol eller andre stemningsændrende rusmidler?Kunne du tænke dig at indgå i et stærkt behandlerteam?Rusmiddelcenter Nyborg søger to erfarne sygeplejerske til 32 og 35 timer om ugen. Begge stillinger er med faste arbejdstider i dagtimerne på hverdage.Hvem er vi:Vi er et fagligt velfunderet Rusmiddelcenter, hvor den sundhedsfaglige indsats understøtter den socialfaglige indsats. Vores primære opgave er at støtte borgere til at øge deres trivsel, og derigennem skabe en forandring i forhold til et uhensigtsmæssigt brug af rusmidler. Med udgangspunkt i begrebet lighed i sundhed er det desuden vores opgave at støtte borgeren til bedst mulig adgang til øvrig relevant behandling.Vi er en personalegruppe, der bl.a. består af pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, og fast tilknyttet speciallægekonsulent.Vi tilbyder ambulant alkohol- og stofbehandling samt behandling af pårørende. Vi har desuden tilknyttet to gadeplansmedarbejdere, socialsygeplejerskefunktion samt et værested.Som sygeplejerske vil du kunne forvente fast sparring med både sundheds- og socialfaglige kolleger, herunder speciallægekonsulent. Du vil desuden have adgang til sparring med nuværende indehaver af stillingen, da vedkommendes fremadrettede funktion er en del af afdelingen. Organisatorisk er vi en del af Socialafdelingen der, udover Rusmiddelbehandling, bl.a. varetager voksen- og socialområdet i form af sociale tilbud og institutioner samt myndighed. Vi er forankret under samme områdeorganisering som socialpsykiatrien.Væsentlige arbejdsopgaverSundhedsfaglig behandling jf. Sundhedsloven §§ 141 og 142. Dette indbefatter opgaver i både stof- og alkoholbehandling.At agere speciallægekonsulentens primære hjælper i udmøntning og understøttelse af behandlingen.Ansvarlig for medicinudlevering og håndtering. Herunder dokumentation og dosering.Indgå som en væsentlig sparringspartner for de socialfaglige behandlere, herunder være med til at sikre, at borgeren oplever at få et sammenhængende behandlingsforløb.Koordinerende og støttende funktion for borgeren i forhold til dennes adgang til øvrige relevante sundhedstilbudHvad forventer vi af vores kommende kollega:Vi forventer, at du kan trives i feltet mellem struktureret sundhedsfaglig tilgang og vurderinger der løbende tilpasses den individuelle borgers aktuelle behov.Vi forventer, at du har gode evner i at skabe gode relationer og arbejdsalliancer, både med borgere og kolleger.Vi forventer desuden, at du kan være nysgerrig og sammen med borgeren, arbejde for det borgeren synes giver værdi. Du skal kunne være tydelig og rammesættende, men samtidig have borgerens selvbestemmelse i fokus.Vi forventer, at du kan bevare overblikket og har situationsfornemmelse.Vi forventer, at du kan tænke ud af boksen og har en løsningsorienteret tilgang, når der skal løses komplekse opgaver. En del af behandlingen foregår i borgerens eget hjem. Kørekort er derfor en fordel.Det er en fordel, hvis du har kendskab til og erfaring med målgruppen, herunder også erfaring med borgere med dobbeltproblematikker.Vi tilbyderEn arbejdsplads, hvor vores tilgang til borgeren er respektfuld, imødekommende og inddragende.Et job med konstant faglig fornyelse, hvor du vil blive udfordret på dine faglige og personlige kompetencer.Mulighed for at indgå i et team, hvor kollegial sparring er en selvfølge.Mulighed for at indgå i et team, hvor opgaven stiller holdet og med stor indflydelse på opgaveløsningen.En arbejdsplads med godt kollegaskab, højt til loftet og en positiv tilgang i en omskiftelig og til tider travl hverdag.Yderligere information:Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse. Der gøres opmærksom på, at straffeattest skal forevises inden ansættelse.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Trine Ndzoboyi på mail tsnd@nyborg.dk eller tlf. 2443 7344 eller sygeplejerske Sune Truelsen på mail sht@nyborg.dk.Ansøgningsfrist 4. december 2022Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag 8. december 2022Tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest derefterNyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.  Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=74973251)
Nyborg Kommune - Rusmiddelcenter Nyborg
Indrykket 28. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk