Social og Familie i Nyborg Kommune søger en strategisk og erfaren sekretariatsleder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lederfaring og lyst til at stå i spidsen for en nyoprettet afdeling? Kan du samle en gruppe dygtige medarbejdere, så der opstår ’teamspirit’ og sikre et godt samarbejde med Områdelederne i understøttelsen af hele området?

Så har du her muligheden for at blive en del af den udvikling, der er i gang sat i Social- og Familie i Nyborg Kommune. 

I Nyborg Kommune er vores kerneopgave at understøtte borgeres muligheder for at udfolde deres potentiale i et forpligtende samarbejde, herunder muligheden for et sundt, aktivt og værdigt liv.

Vi søger pr. 1. maj 2024 en strategisk, målrettet og på borgernes vegne ambitiøs sekretariatsleder til Social og Families fællessekretariat, der med en empatisk ledelsesstil kan skabe fælles retning, lede og inspirere vores dygtige konsulenter og administrative medarbejdere og være med til at sikre, at vi er sammen om at udvikle området til gavn for borgerne.

Staben kommer til at bestå af ca. 20 engagerede og dygtige konsulenter og administrative medarbejdere. Du skal være klædt fagligt på til at kunne lede i forandringer, da din første opgave vil være at gennemføre en omorganiseringsproces, herunder være med til at vurdere, hvilke administrative opgaver, der med fordel kan centraliseres og hvilke, der med fordel kan løses decentralt. Du skal endvidere kunne bidrage til at kunne samle hele Social og Familie og bidrage til udviklingen af en ny ledergruppe.

Du bliver en del af den overordnede ledergruppe i Familie- og Social. Den overordnede ledergruppe består endvidere af Social og Familiechefen, en områdeleder for myndighed, en områdeleder for voksen udfører samt en områdeleder for børn udfører. 

Funktionsbeskrivelse for stabslederen

 • Daglig personaleledelse af konsulenter og administrative medarbejdere, herunder fastholdelse, rekruttering, personalsager mv.
 • Sikre fortsat kvalitet i og udvikling af afdelingen
 • Afholde personalemøder for sekretariatets medarbejdere
 • Arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med medarbejdere og ledere
 • Ansvarlig for økonomi for sekretariatet
 • Ansvarlig for kompetenceudvikling og udnyttelse af kompetencer på tværs
 • Ansvar for at sikre sammenhængskraft i opgaveløsningen på tværs af afdelinger
 • Ansvar for at sikre, at alle afdelinger har den nødvendige understøttelse
 • Ansvar for praktisk tilrettelæggelse
 • Indgå i Områdeledelsen for Social og Familie, herunder deltage i områdeledermøder
 • Understøtte ledelsen på tværs af afdelingerne

Velvidende, at ingen kan det hele på forhånd, leder vi efter sekretariatsleder, der har nedenstående erfaring og kompetencer mv.

 • Ledererfaring, gerne fra en tilsvarende stilling
 • En empatisk og tillidsbasseret ledelsesstil, der vægter anerkendelse, psykologisk tryghed, trivsel og det gode arbejdsmiljø som fundamentet for en god arbejdsplads
 • Erfaring med forandringsledelse
 • Ambitioner, der matcher stillingens ansvar og opgaver samt evnen til at holde overblikket
 • Evne til at tænke strategisk og kompetencer til at omsætte strategier og politiske visioner og mål til handlinger og indsatser
 • Stærke samarbejds- og kommunikative kompetencer både internt og eksternt
 • Erfaring med at navigere i en politisk styret organisation
 • Kendskab til det specialiserede voksen- og børneområde 
 • Indsigt i og erfaring med ressource- og økonomistyring
 • Ambitioner om at starte på, er i gang med eller har taget en lederuddannelse
 • Som sekretariatsleder bliver du en del af en visionær og reflekteret organisation og ledergruppe, der er omstillingsparat og som ser mulighederne for at gøre det endnu bedre at være borger i Nyborg Kommune. Ledergruppen i Nyborg Kommune har en fælles ambition om at styrke ledelsen på tværs af organisationen, så vi udnytter de muligheder, der ligger i at samarbejde og skabe synergier, der kan få nye muligheder og løsninger til at opstå.
 • Der er krav om kørekort

Vi tilbyder:

 • Dygtige og kompetente medarbejdere og ledere
 • En ny sammensat og engageret ledergruppe
 • Udviklingsprojekter, kompetenceudvikling af medarbejdere, økonomi, HR m.v.
 • Tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Et udfordrende, selvstændigt og afvekslende job med gode muligheder for udvikling i en organisation med en visionær ledelsespolitik 
 • En arbejdsplads der lægger vægt på et inspirerende arbejdsmiljø, hvor samarbejde, trivsel og arbejdsglæde er i højsædet
 • Som stabsleder skal du både besidde mod, vilje, viden og ledelsesmæssige, personlige, relationelle kompetencer for at lykkes i stillingen

Mere om kommunen:
Du kan læse meget mere om vores politikker og strategier her:

Yderligere information:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der skal forevises straffeattest inden ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Social- og Familiechef Iben Hansen på tlf. 2151 8369 eller mail ihan@nyborg.dk.

Ansøgningsfrist 8 marts 2024
Der afholdes første samtale 12. marts 2024 og anden samtale 21. marts 2024
Tiltrædelse 1. maj 2024

Der vil i forbindelse med samtalerne være en opgave, som du får forberedelsestid til. 
Som led i rekrutteringsprocessen vil der blive udarbejdet en personprofil med efterfølgende interview for de kandidater, der går videre til 2. samtale. Til dette formål videregives navn, telefonnr. og e-mail adresse til People Tools. Ansættelsesudvalget gennemgår resultaterne af personprofilerne før 2. samtale. 

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a31f3d3d)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nyborg Kommune - Social og Familie, Skrænten, 5540 Ullerslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001516

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet