Sagsbehandler og lærer til Marinehjemmeværnssektionen

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du en handlekraftig og ambitiøs kaptajnløjtnant eller for nyligt pensioneret officer og har du interesse for at arbejde med uddannelse samt udfordre dine lederevner i et engageret team? Så er det lige netop dig, vi leder efter. Du vil få et job, hvor du vil få rig mulighed for personlig udvikling samtidig med, at du vedligeholder og udvikler dine uddannelsesmæssige færdigheder.

Om os

Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution, hvor vi udvikler uddannelser og uddanner Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi lægger stor vægt på medarbejdernes udvikling og trivsel. Derfor er der gode muligheder for både efter- og videreuddannelse og der er rum for deltagelse i sociale arrangementer sammen med skolens øvrige medarbejdere.

Omgangstonen er uformel og afslappet. Kulturen bygger på tillid, fleksibilitet og samarbejde, hvor teamwork, kollegial støtte, samt sparring er en naturlig del af hverdagen.

Hjemmeværnsskolen er et særligt sted, da vi har et tæt samarbejde med de frivillige underviser og kursister, det er lysten og ikke pligten, der er vores drivkraft. Det stiller selvfølgelig krav til os som medarbejdere og til samarbejdet, som er baseret på anerkendende ledelse.

Om stillingen

Marinehjemmeværnssektionen er en sektion under Hjemmeværnsskolen, placeret i naturskønne og historiske rammer på Slipshavn ved Nyborg.

Marinehjemmeværnssektionen består af 9 ansatte medarbejdere: en chef, fire uddannelsesofficerer, en civil navigatør, en forsyningsmedarbejder, en administrativ medarbejder, samt en uddannelsesbefalingsmand.

Sektionens primære opgave er at give Marinehjemmeværnets frivillige den nødvendige maritime uddannelse, som er et krav for, at de kan bestride deres funktioner. Funktioner, der skal tilvejebringe løsningen af såvel sømilitære opgaver som opgaver, der støtter det øvrige samfund. Det er en bred vifte af maritime uddannelser på grundlæggende enkeltmands-, funktions-, fører- og specialistniveau. Alle de maritime kurser gennemføres på Slipshavn.

Du bliver ansvarlig for et antal af de kurser, som skolen udbyder. Du vil få ansvaret for udvikling af læringsplaner samt planlægning, budgettering, gennemførelse og evaluering af kurserne. Du får ansvaret for udvælgelse og oplæring af dine instruktører og kursusledere blandt Hjemmeværnets frivillige.

Du får stor mulighed for at sætte dit aftryk på udviklingen af undervisningsmaterialer, læringsvideoer og læringsmiljøer.

Du kan forvente at skulle sejle et antal uger hvert år, som instruktør eller kursusleder på de sejlende navigationskurser.

Du bliver formand for, eller medlem af, et antal fag- og arbejdsgrupper såvel interne som eksterne.

Om dig

Du er kaptajnløjtnant og har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere (VUT/VUK) eller er optaget på uddannelsesforløbet. Du har en skibsføreruddannelse og/eller vagtchefsuddannelse ved Søværnet. Du kan også være pensioneret officer (tjenestemand), som ønsker officersansættelse på overenskomst.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Derudover har du
• en stor interesse for at arbejde med udvikling og gennemførelse af uddannelse,
• lyst til at udvikle dig inden for ovennævnte fagområder,
• det godt med vekselvirkningen mellem drift- og udviklingsopgaverne,
• en struktureret, løsningsorienteret og handlekraftig tilgang til opgaveløsningen,
• en professionel, fleksibel og positiv tilgang til arbejdet,
• let til smil, fremstår som det gode eksempel samt har forståelse og respekt for andres forskelligheder,
• gode samarbejdsevner og kan motivere så det gnistrer samt
• gode kommunikationsevner - skriftligt såvel som mundtligt.

Det vil være ønskeligt, at du har haft et varieret karriereforløb, hvor du med fordel vil kunne trække på dit netværk i din opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit tjenestested vil være på Slipshavn, hvor der også vil være gode muligheder for hjemmearbejde. Du skal påregne perioder med en del aften- og weekendarbejde, ligesom arbejde i traditionelle ferieperioder kan forekomme fra tid til anden, men du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din daglige arbejdstid.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Helge H. Nielsen, HVS-MHS-05, telefon 30 36 05 25.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte tillidsrepræsentanten major Erik Frødstrup, HVS-U-CHNM@mil.dk, telefon 5115 8678.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2023.

Vi forventer, at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse den 1. september 2023 eller snarest herefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner derfor i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Kulturen på skolen er uformel. Vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt, og tingene indimellem skal gå stærkt.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya og Uganda.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Marinehjemmeværnssektionen Marinestation Slipshavn, Slipshavnsvej 513, 5800 Nyborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183714&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848749

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet