Myndighedsleder til det specialiserede unge- og handicapområde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at gøre en forskel for unge i alderen 14-23 år samt børn og unge med funktionsnedsættelse i alderen 0-23 år i Nyborg Kommune? 

Vi omorganiserer og søger en engagerede og kompetente myndighedsleder, der har lyst til ledelse, kan skabe sammenhængskraft og sætte retning for området sammen med de to øvrige myndighedsledere for voksemyndighed, børnemyndighed og områdelederen for myndighedsområdet. I bliver altså et stærkt  ledelseshold, der sammen skal løfte myndighedsansvaret i tæt samarbejde med hinanden og alle de vigtige samarbejdspartnere i afdelingerne.

Vi har et dedikeret ønske om at blive endnu bedre til at sætte børn, unge og familier forrest i samarbejdet. Den dedikation håber vi du deler med os.

Du træder ind i en afdeling, som er under forandring ledelsesmæssigt, fagligt og organisatorisk. Vi har på baggrund af rapport fra BDO opnormeret på myndighedsområdet, så rådgiverne på området sidder med maksimalt 25 sager. Du vil have direkte ledelsesansvar for ca. 14 rådgivere.

Du vil få en stor opgave i - sammen med den øvrige ledelse i Social og Familie - at gå foran og vise vejen i samarbejdet over til de nye snitflader/samarbejdspartnere, der er opstået på baggrund af organisationsændringer. 

Vi oplever, som i de fleste andre kommuner, en tilgang af familier og børn med komplekse problemstillinger. Vi ønsker at skabe et meget tæt samarbejde mellem udfører og myndighed, fordi vi tror på, at det vil hjælpe os til at finde gode og bæredygtige løsninger for familierne. Du skal derfor trives med det brede samarbejde og have lysten til at tage et medansvar for helheden.

Der er stor kompleksitet i opgaverne som medarbejderne løser, og ledelsesmæssigt skal du med din egen faglighed kunne understøtte og sparre ind i svære dilemmaer og spørgsmål, som er en del af hverdagen i afdelingen. 

Som myndighedsleder vil du have en nøglerolle i at:

 • Lede og motivere dine medarbejdere: Du skal sikre et positivt arbejdsmiljø og understøtte faglig udvikling for dine medarbejdere.
 • Sikre kvaliteten af vores ydelser: Du skal arbejde for at optimere sagsbehandlingsprocesser og sikre, at borgere får den rette støtte.
 • Samarbejde med interessenter: Du vil samarbejde med relevante samarbejdspartnere såsom skoler, sundhedssektor og andre myndigheder.
 • Overholde lovgivning og retningslinjer: Du skal sikre, at alle aktiviteter og beslutninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunale retningslinjer.
 • Være med til at sikre implementering af Barnets Lov

Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at blive del af et nyt lederteam med alle de muligheder, der ligger i det og som du selv kan påvirke
 • Et lederjob i en helt central afdeling, som rigtig mange mennesker samarbejder med - og er afhængig af fungerer optimalt
 • En afdeling, der ligger fysisk sammen med mange af dine kolleger på beskæftigelses-, unge-, skole- og dagtilbudsområdet.
 • At du træder ind i en afdeling, der den kommende tid skal samarbejde med udførerleddet om at udvikle nye måder at tilbyde indsatser på til børn, unge og familier.

Vi søger en myndighedsleder med følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Erfaring med arbejdet i en myndighedsafdeling
 • En baggrund som socialrådgiver
 • Erfaring med personaleledelse eller ledelse af processer/projekter
 • Evne at stå stærkt i en kompleks hverdag med mange faglige dilemmaer
 • Mod til at tage ledelsesmæssige beslutninger, også de svære
 • Handlekraftig
 • Du skal kunne skabe en tydelig ledelsesmæssig og faglig retning
 • Gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt.
 • Kendskab til lovgivning og god forståelse for relevant lovgivning og praksis på området.

Yderligere oplysninger:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på at der skal forevises straffeattest inden ansættelse.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Christina Marie Schultz på tlf. 2127 0960.

Ansøgningsfrist 28. maj 2024
Vi holder første samtale 13. juni 2024 og anden samtale 25. juni 2024
Tiltrædelse 1. august 2024

Som led i rekrutteringsprocessen vil der blive udarbejdet en personprofil med efterfølgende interview for de kandidater, der går videre til 2. samtale. Til dette formål videregives navn, telefonnr. og e-mail adresse til People Tools. Ansættelsesudvalget gennemgår resultaterne af personprofilerne før 2. samtale. 

Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen i Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0dfc7f83)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nyborg Kommune - Social og Familie, Skrænten, 5540 Ullerslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6044061

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet