Konsulent til Voksensocialområdet – Gør en forskel i Nyborg Kommune!

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du solidt kendskab til voksensocialområdet og har omfattende erfaring med udviklingsopgaver, projektledelse og udarbejdelse af dagsordener til politisk behandling? Har du en passion for at skabe positive forandringer inden for voksensocialområdet? Så er det nu, du kan spille en afgørende rolle i udviklingen af vores sociale indsats i Nyborg Kommune.

Om os:
Vi står overfor stigende behov for hjælp og støtte inden for handicap, sociale udfordringer og psykiske problematikker. En nylig rapport fra BDO har identificeret specifikke udviklingsområder inden for det specialiserede børne- og voksenområde i Nyborg Kommune. Vi har som resultat heraf en omfattende udviklingsplan på vej, som vil danne grundlag for kvalitetssikringen af området i de kommende år.

Det specialiserede voksenområde er forankret i afdelingen Social og Familie og under omorganisering. Der er allerede gennemført ændringer på myndighedsområdet. Den samlede myndighedsafdeling består af ca. 30 medarbejdere, en områdeleder og to afdelingsledere (en for myndighed børn og en for myndighed voksen). Udfører voksenområdet kommer til at bestå af ca. 170 medarbejdere, en områdeleder og seks afdelingsledere. Konsulenter og administrative medarbejdere, der er med til at understøtte udviklingen i hele afdelingen kommer til at blive en del af én samlet stab, der refererer til en kommende stabsleder. 

Din rolle:
Som konsulent vil du i samarbejde med stabslederen og Social og Families ledergruppe spille en central rolle i samarbejdet mellem råd, politikere, medarbejdere og andre interessenter. Dine opgaver inkluderer at være sekretær for kommunens handicapråd og udsatteråd. Du vil udarbejde dagsordener, udsende høringssager til medlemmerne og integrere rådenes perspektiver i det daglige arbejde i kommunen. Du vil også støtte rådenes arbejde på andre måder. Du vil i samarbejde med stabslederen håndtere både små og større ad hoc-opgaver og projekter, og din alsidighed vil være afgørende – fra faglig ledelsesunderstøttelse til udarbejdelse af beslutningsoplæg til politiske udvalg samt en tovholderfunktion på implementeringsprocesser og tværfaglige samarbejder.
Din faglige baggrund er underordnet, men det er vigtigt i forbindelse med din betjening af råd, at du er empatisk, forstående og hjælpsom overfor de borgere med handicap og udsathed, som er medlemmer af hhv. Handicap- og Udsatterådet.

Aktuelle opgaver:

  • Understøtte implementering af Housing First
  • Understøtte implementering af Recovery rehabiliterende tilgang
  • Deltagelse i tværgående projekter, både internt i Social og Familie og i samarbejde med andre afdelinger
  • Udarbejdelse af sagsfremstillinger til politisk behandling
  • Udarbejdelse af notater og oplæg til ledelse og politikere
  • Håndtering og udarbejdelse af svarudkast på spørgsmål fra både interne og eksterne interessenter inden for det specialiserede voksenområde
  • Varetage sekretariatsfunktionen for Handicaprådet og Udsatterådet

Om dig:
Vi forventer, at du besidder en bred faglig viden om voksensocialområdet og velfærdsområdet generelt. Du skal have et skarpt fagligt blik for sammenhængen mellem socialområdet og andre lovgivninger samt evnen til at integrere dette i et helhedssyn.

Du trives i en kompleks kommunal organisation og kan navigere i processer, projektplanlægning og samtidig tage højde for det politiske niveau.

Kommunikation er en nøglekompetence for dig – du formidler klart både mundtligt, skriftligt og deltager aktivt i konstruktive dialoger med både ledere og medarbejdere.

Der er krav om kørekort.

Vi tilbyder:
Du bliver en del af en afdeling, hvor tingene går stærkt og hvor du har mulighed for sammen med din stabsleder at forme indholdet i din stilling. Du får mulighed for faglig udvikling og indflydelse på organisationens udvikling. Du bliver en del af et velfungerende team, hvor du har mulighed for sparring af dine dygtige kolleger. Du kommer særligt til at arbejde tæt sammen med en tilsvarende konsulent på børneområdet. Du vil have mulighed for hjemmearbejde og fleksible arbejdstider.

Yderligere information: 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der skal forevises straffeattest inden ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Social- og Familiechef Iben Hansen på tlf. 2151 8369 eller mail ihan@nyborg.dk eller specialkonsulent Peder Hein Bonde på tlf. 6333 7923 eller mail phb@nyborg.dk

Ansøgningsfrist 4. marts 2024
Der afholdt samtaler 8. marts 2024. Der vil i forbindelse med samtalen være en opgave, som du får forberedelsestid til.
Tiltrædelse 1. maj 2024

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a1970a29)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nyborg Kommune - Social og Familie, Skrænten, 5540 Ullerslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001514

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet