Den kommunale Ungeindsats i Nyborg Kommune søger en afdelingsleder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at lede en ny og ambitiøs afdeling med ansvaret for den sammenhængende kommunale ungeindsats?

Nyborg Kommune søger en faglig stærk og resultatorienteret afdelingsleder til Den kommunale Ungeindsats, KUI Nyborg.  

Den nye afdelingslederstilling er resultatet af en organisationsændring, der på dette område har det primære formål at forbedre mulighederne for, at en sammenhængende indsats for de unge samt sikre effekt og resultater. 

Vi etablerer en ny sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Vi samler vores fagspecialister for hvert fagområde i én samlet enhed, hvilket du som afdelingsleder skal stå i spidsen for. 

KUI Nyborg har ansvar for den samlede opgave omkring vejledning, rådgivning og myndighed omkring de uddannelses- og jobrettede opgaver. Vi skal således danne bro fra grundskolen til en realisering af den unges ønsker til uddannelse og job og håndtere overgangene, som kan ligge herimellem. Opgaver der primært er koncentreret omkring de unge, der har brug for støtte og hjælp til at komme godt ind i voksenlivet. 

Dine opgaver:
Dine arbejdsopgaver vil omfatte den daglige ledelse og drift i forhold til at fastholde KUI´s udviklingsproces og fokus. 
Du skal med en klar faglig linje stå i spidsen for dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere. Du vil blive personaleleder for en gruppe medarbejdere, der forventer, at du er god til at sætte rammer og retning i et forpligtende og involverende samarbejde, inden for et bredt fagligt fagområde.
Der er sat en ambitiøs retning og et mål, du står i spidsen for at fastholde, forsat udvikle på og opnå. 

Du bliver ansvarlig for:
Den daglige drift og faglige ledelse af afdelingen, herunder at give faglig sparring, sikre kvalitet i indsatsen og sagsbehandlingen og naturligvis den fortsatte udvikling af området. 

Dine kompetencer:

 • Vi søger en afdelingsleder, der brænder for de unge, tværfagligt samarbejde og resultater. 
 • Du skal selvstændigt kunne varetage den daglige, faglige og personalemæssige drift af afdelingen og samtidig være en holdspiller, der prioriterer og mestrer tæt samarbejde og dialog.
 • Du skal gå foran i en tid med både forandring og forankring, samt trives med at gå helt tæt på opgaveløsningen sammen med medarbejderne.
 • Du kan motivere og udvikle medarbejderne i afdelingen, sikre trivsel samt et fortsat højt fagligt niveau og kvalitet i opgaveløsningen.

Vi forventer, at du: 

 • Har en socialfaglig uddannelse eller anden relevant uddannelse.
 • Har ledelseserfaring og/eller talent for ledelse med lyst til at udvikle indsatsen og gerne erfaring med at arbejde med resultatbaseret styring.
 • Har et solidt kendskab til fagområdet; Lov om Kommunal Ungeindsats, Vejledningsloven, STU-loven og Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats.
 • Har stærke IT-kompetencer, lyst og evne til at arbejde med tal og målstyring.
 • Har overblik, indsigt og evne til at følge ting til dørs.
 • Har en systematisk og struktureret tilgang til opgaveløsningen samt gode koordinerings- og formidlingsevner med høj grad af selvstændighed, fleksibilitet og omstillingsparathed. 
 • Mestrer at omsætte og formidle overordnede strategier, så det giver mening og værdi for medarbejderne i opgaveløsningen.

Det får du hos os:

 • Vi tilbyder ansættelse i en ambitiøs og engageret organisation med fokus på udvikling, faglighed. Kvalitet i opgaveløsningen og medarbejdertrivsel. 
 • Vi er ambitiøse i forhold til at nå de lokale og nationale mål for ungeindsatsen. 
 • Du bliver leder for ca. 18-20 engagerede og dygtige medarbejdere inklusiv fire uddannelsesvejledere og en faglig koordinator. 
 • Du får mulighed for at være med til at videreudvikle en afdeling, der er præget af ambitioner og høj faglighed.
 • Du får støtte og løbende sparring med nærmeste leder.

Hvem er vi: 
KUI er forankret i Arbejdsmarked og Borgservice. Vi indgår i et tværfagligt samarbejde med alle kommunens andre forvaltninger  og uddannelsesinstitutioner samt andre aktører omkring de unge.
I Nyborg Kommune lægges der vægt på, at opgaverne løses på tværs i organisationen. 
Vi har som beskrevet netop igangsat en organisationsændring, da vi er ambitiøse og ønsker at ruste os til fremtidens forventninger og krav. 

Yderligere information
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der skal forevises straffeattest inden ansættelse

Ansøgningsfrist 6. august 2023
Ansættelsessamtaler afholdes 14. august 2023
Tiltrædelse 1. oktober 2023

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=e689cb9c)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nyborg Kommune - Jobcenter, Ringvej, 5800 Nyborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=e689cb9c&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5850111

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet