Assisterende distriktsleder til Hjemmeplejen i Nyborg Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du overblik og et godt øje for detaljen, kan du se den enkelte medarbejder, men samtidig se det store fællesskab? Er du vild med at få mange små brikker til at passe sammen? Hvis du kan svare "ja" er det lige dig vi mangler. 

I Distrikt Egevang søger vi en assisterende distriktsleder, som sammen med distriktslederen og medarbejderne skal sikre, at kompetencer udvikles og ressourcer anvendes bedst muligt i leveringen af professionel hjælp og omsorg til borgere i distriktet. Du skal kunne samarbejde, udvikle og skabe forandringer i en travl hverdag, hvor du både inspirerer og udfordrer medarbejderne og involverer dem i opgaveløsning og arbejdsplanlægning. 

Distrikt Egevang
Din kommende arbejdsplads består af et tværfagligt hjemmeplejedistrikt med ca. 70 medarbejdere bestående af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeut, farmakonom og ufaglærte. I distriktet har vi en fuldtidskoordinator og en deltidskoordinator. Lederteamet består af distriktslederen og dig som assisterende distriktsleder. Du vil også blive en del af et lederteam bestående af ledere på tværs af Sundhed og Ældre. 

Distrikt Egevang er et af fem distrikter i Nyborg Kommune, og vi har ca. 220 borgere tilknyttet. 
Distriktet er placeret i Ullerslev centrum, hvor vi i maj 2023 flyttede i nye lokaler. Hos os varetages sundhedsfaglige opgaver, pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere med tilknytning til distriktet. Vi har fokus på pleje, omsorg og rehabilitering ud fra den enkelte borgers ønsker og behov samt med respekt for den måde borgeren lever sit liv på. Vi vægter faglighed, viden og udvikling som en naturlig del af medarbejdernes hverdag.

Distriktet står midt i en spændende proces med implementering af faste tværfaglige teams. Vi er i gang med processen og der vil forsat være mange nye tiltag, der skal udvikles og implementeres.

I Distrikt Egevang har vi det seneste 1,5 år desuden været i gang med en prøvehandling, hvor medarbejdere involveres i egen vagtplanlægning. Det betyder, at hver eneste medarbejder laver deres ønskeplan i Optima Medarbejder for 12 uger ad gangen. Dette gøres med så få rammer og regler som muligt. Herefter afholdes planlægningsmøder, hvor målet er, at alle småjusteringer laves – hvorefter vagtplanen frigives. 

Om dig
Din rolle bliver, sammen med distriktsleder at sætte rammen, vise vejen frem og sikre en stabil daglig drift. Du skal sikre involvering af borgerne, pårørende og medarbejderne, have et skarpt fokus på koordinering og opfølgning på ydelser, kørelister, daglig drift, dokumentation, sygefravær, vikarforbrug mv.

Dine opgaver vil bl.a. bestå af:

 • Personaleledelse.
 • Sikre den daglige drift i tæt samarbejde med koordinatorer.
 • Sparring og opfølgning med koordinatorerne, der planlægger kørelister under hensyntagen til borgernes behov, medarbejdernes kompetencer og en logistisk effektivitet.
 • Følge op på ydelserne gennem dialog med medarbejdere, borgere og visitation.
 • Løbende sikre tilpasning/ophør af ydelser og afstemme disse med visitationen.
 • Understøtte medarbejderne i at dokumentere i Nexus/FSIII.
 • Bistå medarbejdere i faglig udvikling, formidling og supervision ved behov.
 • Tovholder på elever tilknyttet distriktet.
 • Vagtplanlægning.
 • Registrering og håndtering af vagtbytte og andre ændringer i vagtplan.
 • Introduktion af vagtplan og spilleregler for vagtplanlægning til nye medarbejder.
 • Indberetning af løn.

Det er vigtigt for os, at du:

 • Er eller har lyst til at blive en leder og tage lederrollen på dig, hvor rammesætning og tillid bl.a. er vigtige parametre.
 • Har et kendskab til arbejdet i den primære sundhedssektor og har sundhedsfaglig baggrund.
 • Har et godt overblik, er struktureret, anerkendende og vedholdende.
 • Er systematisk af natur og har lyst til at få hverdagen til at blive nemmere for distriktets medarbejdere.
 • Har blik for komplekse sammenhænge og motiveres af at finde løsninger, lede efter potentialer og se ting med nye øjne.
 • Har lyst til at arbejde med dokumentation og gerne med kendskab til KMD Nexus og FSIII.
 • Har kendskab til Optima eller mod på at lære det.
 • Har kompetencer eller ønsker at udvikle dig inden for følgende områder:
  • prioritering og planlægning af arbejdsopgaver
  • at lytte og mestre dialog
  • erfaring med håndtering af konflikter
  • situationsfornemmelse og gode samarbejdsevner
  • kan inspirere medarbejdere og fremme deres engagement og trivsel
  • gennemslagskraft og en klar og tydelig kommunikation mundtligt samt skriftligt.

Herudover får du:

 • Grundig introduktion.
 • Et udfordrende og afvekslende job med gode muligheder for faglige og personlige udfordringer.
 • En arbejdsplads i udvikling, hvor der er fokus på læring og ansvar.
 • Mulighed for at blive en del af et forpligtende fællesskab med fokus på kerneopgaven og anerkendende følgeskab.
 • Medindflydelse og sparring med dygtige lederkollegaer og ledernetværk.
 • Mulighed for lederuddannelse.

Den aktuelle funktionsbeskrivelsen kan indhentes hos Louise Hungeberg Andersen på tlf.: 2059 5466 eller på mail: lhua@nyborg.dk

Yderligere information:
Efter 1. samtale vurderes det, om den videre ansættelsesproces omfatter en 2. samtale. Du vil i så fald høre nærmere.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelse. 

Det er et krav, at du har kørekort. 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at ringe til distriktsleder Christina Hvidkjær Jansen på tlf.: 2137 0260.

Ansøgningsfrist torsdag 6. juni 2024 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 17. juni2024 
Ved behov for 2. samtale vil denne være mandag 24. juni 2024 
Tiltrædelse 1. august 2024 eller snarest mulig derefter

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4406e847)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nyborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Nyborg Kommune - Hjemmepleje Distrikt Egevang, Egevangsvej, 5540 Ullerslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6045219

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet